Hjem

Testpatruljen

  • Børneundersøgelse
  • Psykologundersøgelse
  • Læseundersøgelse

 

Tilbydes forældre, skoler og myndigheder af erfarne psykologer og læselærer.

- Er dit barn kommet i gang med at læse?

- Mistrives det i skolen?

Det er vores erfaring, at børn og unge kan reagere med store sociale og følelsesmæssige vanskeligheder, når de oplever at de har store læsevanskeligheder. Disse er måske ikke blevet diagnosticerede og søgt afhjulpet og jeres barn bliver måske betragtet som adfærdsvanskeligt eller ikke motiveret.

 

Dette skaber lavt selvværd hos barnet eller den unge og fremmer ikke lysten til at yde den ekstra indsats, der skal til for at lære noget, der er svært.

Brug os til at aktivere og forbedre dit barns indlæringsmuligheder !

Mange forældre oplever, at deres barn ikke får den nødvendige hjælp, det har behov for i skolen.

Jeres barnet har måske mistet lysten til at lære, har ringe selvværd eller reagerer enten modløst eller aggressivt...

Copyright 2014 © All Rights Reserved Testpatrulje

Psykologisk klinik, Falkoner Alle’ 19, 5. Sal, 2000 Frederiksberg

CVR: 35285105 - mail@testpatruljen.dk - tlf: 2041 4709